Θέσεις Εργασίας

Οι άνθρωποί μας κάνουν κάθε μέρα κάτι μοναδικό.

Το μυστικό της επιτυχίας μας κρύβεται πίσω από το χαμόγελο των 250+ εργαζομένων μας.

Είμαστε εδώ γι’ αυτούς:

 • διοικώντας με ήθος και ψυχή
 • δείχνοντάς τους εμπιστοσύνη και ενθαρρύνοντας την πρωτοβουλία
 • δίνοντας ευκαιρίες μάθησης και εξέλιξης
 • θέτοντας στόχους και παρέχοντας κίνητρα για υψηλή απόδοση
 • ενθαρρύνοντας την ομαδική δουλειά, δίνοντας ταυτόχρονα αξία στην ατομική προσπάθεια
 • παρέχοντας ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον

Γι’ αυτό, γίνε μέλος της ομάδας μας και στείλε μας το βιογραφικό σου στο [email protected], αναφέροντας τον κωδικό θέσης για την οποία θέλεις να εκδηλώσεις ενδιαφέρον.

Δώσε μας το χαμόγελο, τις ικανότητες, το δυναμισμό, τη δημιουργικότητα, τις ιδέες σου.

Θα σου δώσουμε χίλιους λόγους να είσαι υπερήφανος που θα είσαι εδώ μαζί μας!

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Αν διαθέτεις:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου
 • Εμπειρία στις πωλήσεις, κατά προτίμηση ηλεκτρολογικού ή συναφούς υλικού ή /και φωτισμού
 • Ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Ενδιαφέρον για καριέρα στις πωλήσεις
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα.

Στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με τους παρακάτω κωδικούς:

Κατάστημα Πάτρας: ΣΠΠΑ
Καταστήματα Βόρεια Προάστια: ΣΠΒΠ
Καταστήματα Νότια Προάστια: ΣΠΝΠ

Η εταιρεία μας προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, άριστες συνθήκες εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Αν διαθέτεις:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση διευθυντή καταστήματος - προϋπηρεσία σε πωλήσεις B2B και στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Πτυχίο Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού H/Y
 • Άριστη επικοινωνία και προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ηγετικές ικανότητες, ικανότητες συντονισμού και οργάνωσης και Ικανότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη ΔΚΑ (για Αττική) ή ΔΚΛ (για λοιπή Ελλάδα).

Η εταιρεία μας προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, άριστες συνθήκες εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Ως Προϊστάμενος Πιστωτικού Ελέγχου θα εποπτεύεις την ομάδα Πιστωτικού Ελέγχου και θα έχεις στην ευθύνη σου την ελαχιστοποιήση του πιστωτιού κινδύνου και τη μεγιστοποίηση των εισπράξεων της εταιρείας.

Πιο ειδικά, στις αρμοδιότητες της θέσης σου θα περιλαμβάνονται κυρίως τα εξής:

 • Συνεχής παρακολούθηση των υπολοίπων των πελατών μας και της πορείας των εισπράξεων
 • Παροχή πληροφόρησης και συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας (Δίκτυο Καταστημάτων & Πωλήσεις Β2Β) για την είσπραξη των υπολοίπων
 • Επίβλεψη των καταχωρήσεων των εισπράξεων & των συμφωνιών λογαριασμών
 • Διασφάλιση της σωστής αξιολόγησης της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών πελατών
 • Έλεγχος των εμπορικών συμφωνιών σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική της εταιρείας
 • Καθημερινός έλεγχος και έγκριση πιστώσεων
 • Συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρία πιστώσεων, παρακολούθηση επισφαλών απαιτήσεων και ενεργή συμμετοχή στη διαχείρισή τους
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και αναθεώρηση της πιστωτικής πολιτικής και των αντίστοιχων διαδικασιών της εταιρείας
 • Παρακολούθηση και εισήγηση μέτρων για τη διαρκή βελτίωση κρίσιμων δεικτών στο πεδίο ευθύνης
 • Ad hoc reports προς τη διοίκηση

Εσύ πρέπει να διαθέτεις τα παρακάτω προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομικών ή Λογιστικής κατά προτίμηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο
 • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην εποπτεία τμήματος πιστωτικού ελέγχου
 • Άριστη γνώση ERP συστημάτων, excel και διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων
 • Εξοικείωση σε θέματα reporting και διαχείρισης κρίσιμων δεικτών επίδοσης
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες

Εμείς παρέχουμε ένα πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη Credit Control Supervisor.

Ως Υπεύθυνος Πωλήσεων Β2Β θα αναφέρεσαι στον αντίστοιχο Περιφερειακό Διευθυντή και θα έχεις στην ευθύνη σου τη διαχείριση και ανάπτυξη του πελατολογίου μας και την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων πωλήσεων στην περιοχή αρμοδιότητας.  

Πιο ειδικά, στις αρμοδιότητες της θέσης σου θα περιλαμβάνονται κυρίως τα εξής:

 • Η ανάλυση της δυναμικής της αγοράς, η παρακολούθηση του ανταγωνισμού και η διατύπωση εισηγήσεων για την ανάπτυξη των πωλήσεων στην περιοχή ευθύνης
 • Η διαμόρφωση πλάνου ενεργειών πωλήσεων για την περιοχή ευθύνης σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Διευθυντή, η εφαρμογή και ο απολογισμός του
 • Η οργάνωση και διενέργεια επαφών με δυνητικούς και υφιστάμενους πελάτες, η διερεύνηση των αναγκών τους, η παρουσίαση ολοκληρωμένων λύσεων με στόχο τη σύναψη συμφωνιών

Εσύ πρέπει να διαθέτεις τα παρακάτω προσόντα:

 • Σπουδές Ηλεκτρολόγου (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή συναφείς σπουδές με τεχνικό υπόβαθρο
 • 3-5 έτη εμπειρίας πωλήσεων Β2Β σε οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων
 • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδίων εκτός έδρας
 • Εξοικείωση με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων (MS-Office, ERP, CRM)
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και οργάνωσης / προγραμματισμού

Εμείς παρέχουμε ένα πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Εάν θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας, στείλε μας το βιογραφικό σου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με την ένδειξη BB2BΑΑ.