Επένδυσε στην εξοικονόμηση!

Στη Μεϊδάνης φροντίζουμε να σου προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας για τη σωστή διαχείριση των ενεργειακών πόρων με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων.

Fotovoltaika

Χρησιμοποίησε την ηλιακή ενέργεια και επωφελήσου από αυτήν!

Η χώρα μας δέχεται ετησίως 336 μέρες ηλιοφάνειας κατά μέσο όρο, γεγονός που αποτελεί τεράστια ευκαιρία αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα , είναι συστήματα που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από την ηλιακή ακτινοβολία, το οποίο χρησιμοποιείται για να δώσει ενέργεια σε μια συσκευή ή για τη φόρτιση μπαταρίας.

Η ηλιακή ακτινοβολία συγκεντρώνεται πάνω σε ηλιακό πάνελ και μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια και στην συνέχεια το ρεύμα μετατρέπεται από συνεχές (DC) σε εναλλασσόμενο (AC) με τη χρήση ενός inverter (αντιστροφέας).

Φωτοβολταϊκά πάνελ μπορούν να τοποθετηθούν σε εξοχικά σπίτια, μόνιμες κατοικίες, τροχόσπιτα, τροχοβίλες, μικρές επιχειρήσεις, βιομηχανίες και ξενοδοχεία, προσφέροντας ευελιξία και μικρότερη ή μηδενική εξάρτηση από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Για να υπολογίσεις πόσα ηλιακά πάνελ χρειάζεσαι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του χώρου σου, θα πρέπει να γνωρίζεις τρία βασικά μεγέθη:

 • Την ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh.
 • Την ισχύ του κάθε ηλιακού πάνελ που θέλεις να εγκαταστήσεις σε watt.
 • Την αναλογία παραγωγής ενέργειας στη γεωγραφική σου περιοχή (1.3-1.7). Για παράδειγμα στην Βόρεια Ελλάδα ο δείκτης είναι ~1.3, ενώ στην Νότια Ελλάδα (Κρήτη) είναι ~1.7.

Ο αριθμός των πάνελ που θα χρειαστείς προκύπτει ως εξής:

Αριθμός πάνελ= Ετήσια κατανάλωση / αναλογία παραγωγής / ισχύς ηλιακού πάνελ

Πιο αναλυτικά τα φωτοβολταϊκά συστήματα χωρίζονται σε τριών ειδών: net-metering, αυτόνομα και hybrid.

Net-metering

Το Net metering σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να παράξει τη δική του ενέργεια, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της οικίας ή της επιχείρησής του. Ένα μέρος της παραγόμενης ενέργειας μπορεί να καταναλωθεί απευθείας για τις άμεσες καταναλώσεις του κτιρίου, ενώ η πλεονάζουσα ενέργεια διοχετεύεται στο ηλεκτρικό Δίκτυο Διανομής για μελλοντική χρήση (π.χ. χρήση κατά την διάρκεια της νύχτας). Δηλαδή το σύστημα αυτό λειτουργεί με ενεργειακό συμψηφισμό, αφαιρώντας την ενέργεια που καταναλώνεται από την ενέργεια που παράγεται από τα πάνελ. Η ενδεχόμενη ημερήσια πλεονάζουσα παραγόμενη ενέργεια δεν χάνεται, αλλά συμψηφίζεται για περίοδο 1 έτους. Μετά το πέρας των 3 ετών γίνεται η τελική εκκαθάριση. Εφόσον η συνολική παραγόμενη ενέργεια της τελευταίας τριετίας είναι μεγαλύτερη από την καταναλισκόμενη, τότε αυτή χάνεται και ο ενεργειακός συμψηφισμός ξεκινά από την αρχή.

Hybrid

Τα hybrid συστήματα συνδυάζουν τεχνολογία net-metering με τη δυνατότητα αποθήκευσης πλεονάζουσας ενέργειας για αυτοκατανάλωση σε μπαταρίες και έγχυση (αποθήκευση) της περίσσειας ενέργειας στο ηλεκτρικό Δίκτυο Διανομής για μελλοντική χρήση. Επίσης το hybrid σύστημα λειτουργεί και ως back-up σύστημα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για τα βασικά φορτία (συσκευές) ενός κτιρίου.

Και στα δύο παραπάνω συστήματα ο χρήστης μπορεί να μειώσει ή ακόμη και να μηδενίσει τις χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτόνομο

Σε αντίθεση με τα παραπάνω συστήματα η παραγόμενη ενέργεια σε ένα αυτόνομο σύστημα αποθηκεύεται εξ' ολοκλήρου σε ειδικές μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης, καλύπτοντας έτσι ανάγκες ενέργειας ακόμη και σε μέρες δίχως ηλιοφάνεια. Το αυτόνομο σύστημα προτείνεται όταν δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο διανομής.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα στέγης αποτελούνται από:

 • Φωτοβολταϊκά πάνελ
 • Inverter
 • Μετρητή ενέργειας
 • Πίνακες AC/DC
 • Βάσεις στήριξης
 • Εξαρτήματα Σύνδεσης
 • Καλώδια
 • Ρυθμιστές Φόρτισης (αφορά μόνο αυτόνομο σύστημα)
 • Μπαταρίες φωτοβολταϊκών (αφορά μόνο αυτόνομο ή hybrid σύστημα)

Μάθε περισσότερα στο blog μας εδώ!

Φωτοβολταϊκά επιδότηση 2022

Συζητήσεις έχουν ξεκινήσει σχετικά με την επιδότηση για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις, με ειδική μνεία σε ευάλωτα νοικοκυριά.Η ενίσχυση θα αφορά συστήματα με ή χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης (μπαταρίες) για μονάδες ισχύος έως 10 κιλοβάτ. Η επιδότηση, αναλόγως με το είδος του συστήματος, θα κυμανθεί από 30% έως 60%.