Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2012 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2013 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2014 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2015-16 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2018 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2019 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2020 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ