Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2022 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2021 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2020 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2019 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2018 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2015-16 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2014 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2013 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2012 ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ