ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

Φωτοβολταικά Συστήματα

Πόσα ηλιακά πάνελ χρειάζομαι & πόσο θα μου κοστίσει ένα ολοκληρωμένο Φ/Σ;

Για να υπολογίσεις πόσα ηλιακά πάνελ χρειάζεσαι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του χώρου σου, θα πρέπει να γνωρίζεις 2 βασικά μεγέθη:

1. Την ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh.

2. Διαθέσιμα τ.μ. επιφάνειας στέγης-ταράτσας

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα στέγης αποτελούνται από:

Οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα Net-Metering

Το net-metering σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να παράξει τη δική του ενέργεια, για να καλύψει τις ανάγκες της οικίας ή της επιχείρησής του. Ένα μέρος της παραγόμενης ενέργειας μπορεί να καταναλωθεί απευθείας για τις άμεσες καταναλώσεις του κτιρίου,  ενώ η πλεονάζουσα ενέργεια διοχετεύεται στο ηλεκτρικό Δίκτυο Διανομής για μελλοντική χρήση (π.χ. χρήση κατά την διάρκεια της νύχτας). Δηλαδή το σύστημα αυτό λειτουργεί με ενεργειακό συμψηφισμό, αφαιρώντας από τη συνολική ενέργεια που καταναλώνεται - την ενέργεια που παράγεται από το Φ/Β σύστημα.

 

Επιδοτούμενα Οικιακά Φωτοβολταϊκά Συστήματα Hybrid Net-Metering

Τα  hybrid net-metering συστήματα συνδυάζουν τεχνολογία net-metering με τη δυνατότητα αποθήκευσης της πλεονάζουσας ενέργειας σε μπαταρίες για αυτοκατανάλωση και έγχυση (αποθήκευση) της περίσσειας ενέργειας στο ηλεκτρικό Δίκτυο Διανομής για μελλοντική χρήση. Επίσης, το hybrid net-metering σύστημα λειτουργεί και ως  back-up σύστημα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για τα βασικά φορτία (συσκευές) ενός κτιρίου.