Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Στη Μεϊδάνης θέλουμε όλες οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες να έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και να κάνουμε πράξη τις αξίες της εταιρείας σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εφαρμόζοντας - όπου είναι εφικτό - καλές πρακτικές, με σεβασμό στους πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές μας και στο περιβάλλον.

Ενθαρρύνουμε την ανακύκλωση με κάδους συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στα καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τους φορείς «ΑΦΗΣ» και «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ».

Ταυτόχρονα, στηρίζουμε οικονομικά τον παγκόσμιο, Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ S.O.S.», με ειδικούς κερματοδέκτες σε όλο το Δίκτυο Καταστημάτων Μεϊδάνης αλλά και με ενέργειες ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του ευρύ κοινού.

Και επειδή η ηλεκτροκίνηση αποτελεί το μέλλον της αυτοκίνησης και μία «ανάσα» για τα αστικά κέντρα, στις θέσεις στάθμευσης των πελατών μας έχουμε τοποθετήσει μονάδες φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.