Ειδικά Καλώδια

Βρες καλώδια ειδικών απαιτήσεων για χρήση σε βιομηχανίες ή εγκαταστάσεις εξωτερικού και εσωτερικού χώρου καθώς επίσης και σημάτων-ελέγχου για σύνδεση κινητήρων ή μεταφορά εντολών.