Ισχυρών Ρευμάτων - Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Βρες καλώδια γενικής χρήσης με εύκαμπτο ή δύσκαμπτο αγωγό για εγκαταστάσεις σε εσωτερικούς χώρους κυρίως καθώς και για τοποθέτηση σε σωλήνες μέσα η πάνω στον τοίχο.