Ισχυρών Ρευμάτων - Εξωτερικών Εγκαταστάσεων

Βρες καλώδια ισχύος κατάλληλα κυρίως προς εξωτερική χρήση για τροφοδότηση πινάκων και συσκευών με δυνατότητα τοποθέτησης σε εξωτερικούς χώρους, στο έδαφος ή στον αέρα.