Σκοπός

Οι δραστηριότητες της Μεϊδάνης αφορούν στην διανομή και εμπορία επώνυμου ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού για οικιακή και βιομηχανική χρήση καθώς και αναλώσιμων βοηθητικών υλικών. Ως αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της, η εταιρεία έχει αναπτύξει μακροχρόνιες συμφωνίες με τις μεγάλες βιομηχανίες του χώρου, γεγονός που εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και την ασφάλεια των προσφερόμενων προϊόντων καθώς και την διαρκή ενημέρωση για τα νέα προϊόντα, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την συνεχή παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς.

 

Υιοθετώντας ως κεντρικές αξίες την κατανόηση των πελατειακών αναγκών, την συνεχή συνεργασία με τους προμηθευτές και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η Μεϊδάνης επιδιώκει να συνεχίσει να αναπτύσσει τις δραστηριότητες της και να προσφέρει τις υπηρεσίες της με σκοπό να επιτύχει τα μέγιστα οφέλη για τους πελάτες της, τους συνεργάτες της και τους δικούς της ανθρώπους.

Σκοπός της εταιρείας μας είναι να παρακολουθεί τι προσφέρουν οι βιομηχανίες ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, να επιλέξει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν καλύτερα την ζήτηση της αγοράς κι έπειτα να εξασφαλίσει τα προϊόντα αυτά να είναι διαθέσιμα στους επαγγελματίες στο σωστό μέρος, την σωστή ώρα και στην κατάλληλη τιμή. Με ένα υπεύθυνο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, με άρτια οργάνωση αποθήκης και ένα εκτενές δίκτυο διανομής, η Μεϊδάνης μπορεί να εφοδιάσει ποιοτικά προϊόντα γρήγορα, αποτελεσματικά κι αξιόπιστα.